© Powered by SiteSpirit

 

Oplossingsgericht management met resultaat


logo.jpg

De Eppe 10
2811CN Reeuwijk
Telefoon: 030 65 65 191
E-mail: informatie@profourest.nl
ton janssen.jpg

Ton Janssen:
"Alleen kostenreductie als doelstelling voor outsourcing wordt een desillusie, de kosten voor demand- en contract management bedragen 10-15 % van de contractwaarde!"


Outsourcing ICT-infrastructuur Arbo-dienst

De werking van de vrije markt dwingt Arbo-diensten tot kostenreductie en efficiencymaatregelen. Dat betekent reductie van het aantal vestigingen en snijden in de overhead. Daarnaast moet het traditionele aanbodgestuurde dienstenportfolio worden omgevormd tot een veelzijdig dienstenpakket, met meer maatwerk tegen concurrerende tarieven.

Hiervoor zijn moderne efficiëntiegerichte ICT-voorzieningen nodig. Bij de meeste Arbo-diensten zijn deze systemen echter sterk verouderd.Het besef groeit dat het onverstandig is meer dan 10 procent van de omzet te investeren in slecht onderhoudbare, niet-flexibele systemen. De keuze voor (re)sourcing om kosten te besparen en kwaliteit te verhogen is dan snel gemaakt. ProFourest adviseerde één van de Arbo-diensten de ICT-infrastructuur volledig uit te besteden.


De inzet van ProFourest

  • Managen van de outsourcing van de infrastructuur.
  • Reduceren van de ICT-kosten.
  • Verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de ICT-voorziening.
  • Centraliseren van de versnipperende ICT-organisatie en bijbehorende infrastructuur, als voorbereiding op het uiteindelijke outsourcingstraject.
  • Moderniseren van de ICT-architectuur.

Het resultaat van onze inzet

Een slanke ICT-organisatie die zich richt op de core business van de Arbo-dienst en alle processen digitaal ondersteunt. Het beheer van de infrastructuur is volgens plan volledig uitbesteed.


ProFourest biedt...

ruud hirschmann.jpg

...resultaatgerichte en daadkrachtige managers die door hun ruime ervaring voor elk probleem een passende oplossing weten te vinden.


Projecten

Arbo.jpg

Outsourcing ICT van Arbo dienst
>>Lees meer